Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

18.05.2020

Materiały szkoleniowe

Odsłon: 2768

Katarzyna Tomczak

Wytyczne PZKosz. dotyczące prowadzenia zajęć

Wytyczne Polskiego Związku Koszykówki dotyczące prowadzenia zajęć sportowych w trakcie stanu zagrożenia epidemiologicznego.

1. Warunkiem do przeprowadzenia treningu koszykówki w hali jest stosowanie obostrzeń, które zaordynował Rząd Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności wyliczenia ilości osób przebywających na hali lub sali.

2. Organizatorem zajęć sportowych w imieniu Polskiego Związku Koszykówki i programów SMOK oraz KOSSM jest organ, z którym zawarte zostało stosowne porozumienie. (dotyczy zajęć KOSSM i SMOK)

3. W zajęciach udział mogą wziąć tylko dzieci, które posiadają ważne badania lekarskie (art. 31m o Tarczy Antykryzysowej) i pisemną lub elektroniczną (wysłana mailem z adresu rodzica w formie tekstu lub skanu) zgodę na udział w zajęciach.

4. Trener prowadzący zajęcia zobowiązany jest posiadać aktualną listę uczestników zajęć i okazać ją na każde wezwanie obsługi obiektu lub osoby wizytującej zajęcia (Koordynator Regionalny).

5. Administrator obiektu lub klub organizujący zajęcia jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować uczestników i ich rodziców o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji treningów, miejsc parkingowych, dróg przemieszczania, możliwości kontaktu z trenerem itp. Na obiekcie, w widocznym miejscu, powinna być umieszczona czytelna informacja o obowiązujących procedurach (w ośrodkach i kompleksach sportowych sugerowane umieszczenie procedur w kilku widocznych miejscach, np. przy każdym wejściu na obiekt).

6. Zajęcia sportowe wraz z procedurami sanitarnymi trwają 90 minut. W przypadku dużego zainteresowania zajęciami przez uczestników, trener ma prawo prowadzić zajęcia w dwóch lub nawet w trzech jednostkach treningowych w ciągu jednego dnia z różnymi grupami zawodników. W wyjątkowych sytuacjach związanych z brakiem dostępności do obiektów sportowych, zajęcia można skrócić, jednak nie bardziej niż do 45 minut. (dotyczy zajęć KOSSM i SMOK)

7. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg ten powtarzamy po wyjściu z obiektu. Dozowniki do dezynfekcji zapewnia administrator obiektu lub organizator zajęć.

8. Każde dziecko powinno przed treningiem w domu zostać poddane badaniu temperatury ciała. Jeżeli temperatura jest w normie, nie występują żadne objawy zarażenia COViD-19, takie jak np. suchy kaszel, to rodzic może wypuścić dziecko na trening (pojawienie się go na treningu jednoznacznie określa brak przeciwskazań).

9. Trener prowadzi zajęcia w maseczce zasłaniającej usta i nos oraz w rękawiczkach ochronnych. Zawodnik, w trakcie zajęć na obiekcie, nie ma obowiązku stosować maseczki i rękawiczek.

10. Zalecany jest bufor czasowy do 15 minut pomiędzy jednostkami treningowymi w celu bezkontaktowej wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego.

11. Jeżeli dziecko ma swoją piłkę, to powinno wziąć ją na trening i nią trenować (jeżeli forma treningu na to pozwala). Jeżeli trening wymaga wymiany podań, to ilość piłek powinna być zabezpieczona w taki sposób, aby piłki po pierwszej grupie mogły być dezynfekowane w trakcie kolejnego treningu. Przykład: - jeżeli na hali jest 20 piłek, to na treningu używanych jest maksymalnie 10. Dzięki temu nie będzie straty czasu na dezynfekcję piłek przed kolejnym treningiem.

12. Obowiązuje zakaz picia wody z jednej butelki przez kilka osób. Każdy uczestnik treningu powinien posiadać bidon lub wyraźnie podpisaną butelkę. POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI ul. Erazma Ciołka 12, 01-402 Warszawa Tel./fax. +48 22 836 38 00 www.pzkosz.pl, pzkosz@pzkosz.pl NIP: 527-20-43-457, REGON: 000866604, KRS: 0000033466

13. Przy przerwie na picie wody, każdy musi zdezynfekować ręce. Wskazane jest, aby uczestnicy treningu posiadali swój płyn dezynfekujący.

14. Na hali powinny być wyznaczone miejsca, w których bidony lub butelki, oraz inne akcesoria niezbędne do treningu (ochraniacze na zęby, opaski na kolana, ściągacze frotki, okulary itd.) mogą zostać odłożone. Powinny też być zachowane odpowiednie przestrzenie pomiędzy takimi strefami na akcesoria (2 metry minimum).

15. Każdy uczestnik treningu musi mieć swój ręcznik, aby mieć możliwość wytarcia potu w trakcie trwania zajęć.

16. Zakaz używania „przechodnich” narzutek treningowych. Każdy powinien mieć swoja koszulkę dwustronną lub dwie koszulki w odpowiednich kolorach.

17. Nie wykonujemy okrzyków przed i po treningu w dotychczasowej formie składania rąk w jedno miejsce. Unikamy wszelkiego rodzaju „zachowań zespołowych” typu przybijanie „piątek” itp.

18. Zawodnicy na halę sportową wchodzą sami – bez opiekunów. Jedynym opiekunem w tym momencie jest trener.

19. Jeżeli charakter treningu nie wymaga używania dużej ilości sprzętu, np. korzysta się tylko z piłek, i następny trening może być przeprowadzony bez sprzętu używanego na zajęciach poprzedzających, to nie trzeba czekać na dezynfekcję sprzętu i można zaczynać następny trening, pod warunkiem, że: - sprzęt na nowy trening nie był używany, lub był już dezynfekowany - hala posiada osobne wejście i wyjście. Obydwa warunki muszą być spełnione OBLIGATORYJNIE.

20. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne i można otworzyć wszystkie możliwe okna (min. brak opadów deszczu, odpowiednia temperatura) to hala musi być stale wentylowana.

21. Każdy trener ma prawo: a) Przeprowadzić wywiad rozpoznawczy z uczestnikiem treningu, na którego podstawie może go dopuścić lub nie dopuścić do zajęć. b) Podjąć decyzję o nieprzeprowadzeniu zajęć w wypadku, gdy uzna, że nie zostały zapewnione odpowiednie warunki do przeprowadzenia treningu, lub jego uczestnikom (zawodnikom oraz trenerom) zagraża niebezpieczeństwo.

22. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest trener prowadzący zajęcia.

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz